facebook pixel
chevron_right Top
transparent
'चला हवा येऊ द्या'तील 'त्या' पात्रामुळे आगरी बांधव दुखावले
आगरी माणूस हा भरभरुन दागिने घालतो, ती आमची परंपराच आहे, संस्कृती आहे. कोणी एक नाही तर सर्व समाजच भरभरुन दागदागिने घालतो! ते समाजाचेच वैशिष्ट्य असताना, त्यावर अशी टिप्पणी कशी केली जाऊ शकते ??? बरं, आगरी माणसाने स्व-कष्टाने रात्रन्-दिवस खपून आपल्या मीठ-शेती-रेतीतून हे मिळवले आहेत. त्याने कधी कोणाला लुटलेले नाही लुबाडलेले नाही. डाका घालायला तो काही दरोडेखोर नाही. सासऱ्याला लुबाडून-नडून, ते हुंड्यातूनसुद्धा मिळवलेले नाही.
For the best experience use Awesummly app on your Android phone
Awesummly Chrome Extension Awesummly Android App