facebook pixel
chevron_right Top
transparent
ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿ 2.83 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ
ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖ್ಯಾತ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ್ ಚಾಲಿತ ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿ -ಠಿ; 2.83 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂದಿದ್ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಪದಕಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರು ಬರೆದ ಖ್ಯಾತ ಪುಸ್ತಕ 'ಬ್ರಿಫ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಆನ್​ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ವಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಂಗ್ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಅಚ್ಚು ಒತ್ತಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆ ದಾಖಲೆಗಳು 5.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಯಾಗಿವೆ.
For the best experience use Awesummly app on your Android phone
Awesummly Chrome Extension Awesummly Android App