facebook pixel
chevron_right Sports
transparent
गणराया, दोघांनाही सुबुद्धी दे!
द्वारकानाथ संझगिरी गणरायाला मी अनेक साकडं घातली. त्यातलं एक होतं रवी शास्त्री आणि विराट कोहलीला बुद्धी दे! गणरायांनी माझं साकडं मनावर घेतलं की नाही ते लवकरच कळेल. त्याच्याकडे माझी राजकीय यादीसुद्धा मोठी आहे. रवी शास्त्री हा बुद्धिमान माणूस आहे. हे मी स्वानुभवावरून सांगू शकतो. विराट कोहलीच्या बाबतीत माझा वैयक्तिक अनुभव शून्य आहे. त्यामुळे रवीच्या बाबतीत मला आश्चर्य वाटतं. जो माणूस फक्त दोन फटके, फारसा न वळणारा डावखुरा स्पिन. या जोरावर स्वतःच क्रिकेट, कॉमेंट्री आणि कोचिंगमध्ये एवढ्या वर पोहोचतो, तो बुद्धिमान असायलाच हवा.
For the best experience use Awesummly app on your Android phone
Awesummly Chrome Extension Awesummly Android App