facebook pixel
chevron_right Top
transparent
एकत्र कुटुंब पद्धती टिकवण्यासाठी मध्य प्रदेशात अभ्यासक्रम
भोपाळमधील बरकतुल्ला विद्यापीठाने सामाजिक व नैतिक मूल्यांवर आधारित एकत्र कुटुंब पद्धतीबाबतचा तीन महिन्यांचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे ठरवले आहे. कुलगुरू डी.सी.गुप्ता यांनी सांगितले, की पुढील शैक्षणिक सत्रापासून हा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार असून त्यात एका कुटुंबातून दुसऱ्या कुटुंबात जाणाऱ्या मुलींना जुळवून घेताना येणाऱ्या अडचणी व त्यावर उपाय यांचा विचार करण्यात आला आहे. एकत्र कुटुंब पद्धती जास्त चांगल्या प्रकारे चालावी हा या अभ्यासक्रमाचा हेतू असून मुलींना त्याचा फायदा होईल असे गुप्ता यांचे म्हणणे आहे. हा अभ्यासक्रम केवळ सुनांसाठी नाही, पण त्याचा फायदा त्यांना जास्त होईल.
For the best experience use Awesummly app on your Android phone
Awesummly Chrome Extension Awesummly Android App